CORONA EN LIPPE WONEN

Wij hebben in onze winkels de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met het Corona virus. 

 

Deurklinken, pinautomaten, toonbank en andere ruimtes zullen regelmatig gereinigd worden. 

 

We hopen u, gezien de genomen maatregelen te mogen verwelkomen en adviseren in onze winkels. 

 

Onze medewerkers hebben geen verkoudheidsklachten maar we zullen de begroeting moeten beperken en nemen een gepaste afstand van elkaar. We doen dit voor de gezondheid voor u als klant en onze medewerkers 

 

Wanneer uzelf wel verkoudheidsklachten heeft dan zien we u heel graag op een ander moment in onze winkels. 

 

Afspraken m.b.t. stofferen en opmeten:

De geplande afspraken zullen voor nu gewoon doorgaan, echter houden onze stoffeerders gepaste afstand en zullen zij geen handen schudden. Mocht u tijdens ons bezoek gezondheidsklachten ervaren dan zullen zij genoodzaakt zijn om de werkzaamheden te staken cq uit te stellen 

 

Indien er vanuit het RIVM een andere maatregel wordt ingesteld dan wordt u hier uiteraard onmiddellijk over geïnformeerd.

 

Team Lippe Wonen