We gebruiken cookies op deze website.

De milieustraat van Lippe Wonen

Bij het leggen van vloeren en het verwijderen van oude vloeren komt veel afval vrij, maar ook bij het aanleveren van materialen is er natuurlijk veel verpakkingsafval. Het meeste afval komt terecht bij het magazijn van Lippe Wonen op de Hemmen in Drachten. Om zo duurzaam mogelijk te ondernemen en wij onze verantwoordelijkheid hiervoor nemen hebben we in samenwerking met meerdere partijen een prachtige milieustraat neergezet. In deze milieustraat staan diverse containers welke bedoeld zijn voor het recyclen van verschillende stoffen. 

PAPIER EN PLASTIC 

In samenwerking met de NNRD wordt het oud papier geperst in een daarvoor bestemde persmachine. Papier en karton zijn namelijk goed te recyclen, het kan tot wel zeven keer hergebruikt worden. Ook wordt schoon plastic ingezameld en geperst voor recycling.  

TAPIJT EN PVC 

Op de milieustraat staat een speciale container voor tapijt, oude deurmatten en vloerkleden. Deze vloeren gaan via de NNRD naar het recyclingcentrum waar oud tapijt uit elkaar getrokken wordt en de grondstoffen weer klaar gemaakt worden voor een nieuw leven. Dankzij dit speciale programma hoeven we steeds minder nieuwe grondstoffen te gebruiken. Het kan daarom zo zijn dat je een product in huis hebt dat eerder een vloerkleed, versleten deurmat of tapijt was, en dat je splinternieuwe tapijt vroeger ook al eens ergens in een huis heeft gelegen.  

Dit zijn grote stappen in het hele recycle proces. Ook het recyclen van pvc-vloeren is in opkomst waardoor het steeds beter in kaart kan worden gebracht waar en hoe de restproducten verwerkt worden. We leven nu eenmaal in een tijd dat weggooien simpelweg niet meer kan. Alles kan opnieuw gebruikt worden en zo werken we met elkaar aan een betere wereld. 

grondstoffen

grondstoffen

IJZER 

We vinden het belangrijk dat alle ander materialen ook verwerkt worden tot nieuwe producten. Oud ijzer, want ook van rails, roedes en zonwering blijft regelmatig een restmateriaal van over, wordt ook zorgvuldig verzameld in de milieustraat op de Hemmen. Regelmatig komt van Veen ijzer- en metaalhandel langs om dit op te halen om het een tweede leven te geven. 

HOUT 

Veel materialen, waaronder vloeren, worden geleverd op houten pallets waarvan een groot deel weer retour gaan naar de leveranciers door een statiegeldsysteem. Maar er worden ook nog veel wegwerppallets gebruikt en deze blijven achter op de Hemmen. Maar niet voor lang gelukkig. Om ook een bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoorde zaken worden de pallets eens in de zoveel tijd opgehaald door de medewerkers van de Houtskuorre. Deze kleinschalige werkplaats is onderdeel van Stichting de Bijzondere Onderneming (SDBO). De Houtskourre biedt een leerplek aan voor iedereen met een bijzondere hulpvraag. Door het maken en verkopen van zelfgemaakte producten van hout, de oude pallets, wordt er gewerkt aan de positieve ontwikkeling van deze mensen.  

TOEKOMST

Met al deze maatregelen werken we met elkaar aan het verminderen van de berg afval. Door te recyclen werken we aan een betere toekomst voor elkaar en de volgende generatie.

footer

footer